+421 2 32113310, info@rcsvet.sk

+421 2 32113310 , info@rcsvet.sk

Pondelok - Piatok: 9.00 - 17.00

Objednávku nad 100 € doručíme ZADARMO

Kategórie

Najpredávanejšie

Informace

Nové produkty

Zľavnený tovar

Posledné články

Navštívte náš blog

85003 TS 3 Dark Yellow Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint)

85003 TS 3 Dark Yellow Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint) Zväčšiť

Za tento produkt nie sú žiadne vernostné body.


Tamiya

300085003

85003 TS 3 Dark Yellow Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint)

Odtieň TS 3 Tmavožltá matná

Viac detailov

Tento produkt nie je dostupný

Cena v eshope s DPH: 6,60 €

Len originálny tovar

Tovar kupovaný u nás, je od vyhradných dovozvov značiek

Sme overený obchod zákaznikmi Heureka, pricemania, Najnakup

Záručný a pozáručný servis

Profesionálny servis všetkých značiek v certifikovaných servisných centrách85003 TS 3 Dark Yellow Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint)

Odtieň TS 3 Tmavožltá matná

Poznámka: Farebný odtieň tu na náhľade alebo v printovej podobe, sa môže mierne odlišovať od skutočného odtieňa.

Akrylová farba určená pre striekanie na plast, kov, drevo, keramiku, textil a podobné povrchy. Obsahuje dimetyléter!

Nevhodné pre deti do 8 rokov, jedine pod dohľadom dospelej osoby.
Farba je horľavá a obsahuje nebezpečné výpary, preto miestnosť pri práci dôkladne vetrajte. Vyhnite sa používaniu otvoreného ohňa a zdroja iskier. Neskladovať pri zdrojoch tepla. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Pri zasiahnutí očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nadýchaní sa výparov, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nepite, nejedzte a ani nenatierajte na pokožku.


Pred použitím farbu dobre trasením nádobky premiešajte, po dobu aspoň 1 minútu Nanášajte na odmastený, suchý povrch.

Príprava povrchu:
Nie je podmienkou použiť základnú farbu, no pre zlepšenie priľnavosti, krytia a krajší výsledný efekt doporučujeme použiť základnú farbu (primer) v spreji či tekutý. 

Sprejová základná farba:

 • Tamiya Surfacer šedý 180ml (kód: 87042)
 • Tamiya Surfacer biely - jemný 180ml (kód: 87044)
 • Tamiya Surfacer šedý - jemný 180ml (kód: 87064)
 • Tamiya Surfacer Oxide Red - jemný 180ml (kód: 87160)

Tekutá základná farba:

 • Tamiya Surface Primer Grey 40 ml (kód: 87075)
 • Tamiya Surface Primer white 40 ml (kód: 87077)

Riedidlo k tekutým základným farbám:

 • Tamiya riedidlo LP-10 Lacquer Thinner 10ml (kód: 82110)
 • Tamiya riedidlo Lacquer thinner 250 ml (kód: 87077)

Striekanie:
Pred použitím farbu dobre trasením nádobky premiešajte, po dobu aspoň 1 minútu. Nanášajte na odmastený, suchý povrch. Nanášajte 2-3 tenšie vrstvy ako jednu hrubú. Striekajte zo vzdialenosti 20-30 cm. Na savé materiály, ako napríklad drevo je potrebné použiť základnú farbu a až po jej dôkladnom vyschnutí (cca 24 hodín) použiť sprejovú farbu. 

Doba schnutia:
Proti dotyku zaschne farba do 20-30 minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 4 hodiny, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 12 hodiny.

Čistenie trysky:
Pre vyčistenie trysky otočte farbu hore nohami a krátko stlačte ventil. Zvyšok farby z tryksy otrite handričkou, poprípade trysku ponorte do Tamiya Airbrush Cleaner Acryl 250ml (87089).

Upozornenie:

GHS02
GHS05
GHS07

Horľavá kvapalina a paryMôže spôsobiť ospalosť alebo závratyMôže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H vety:

 • H221 Horľavý plyn.
 • H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety:

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Obsahuje Isobutanol.

zdroj upozornení H a P je wikipedia.org

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):