+421 2 32113310, info@rcsvet.sk

+421 2 32113310 , info@rcsvet.sk

Pondelok - Piatok: 9.00 - 17.00

Objednávku nad 100 € doručíme ZADARMO

Kategórie

Najpredávanejšie

Informace

Zľavnený tovar

Posledné články

Navštívte náš blog

81535 X-35 Semi Gloss Clear Tamiya Color Acrylic Paint 10ml

81535 X-35 Semi Gloss Clear Tamiya Color Acrylic Paint 10ml Zväčšiť

Za tento produkt nie sú žiadne vernostné body.


Tamiya

300081535

81535 X-35 Semi Gloss Clear Tamiya Color Acrylic Paint 10ml

Odtieň X-35 Lak priehľadný polomatný

Viac detailov

Tento produkt nie je dostupný

Cena v eshope s DPH: 2,00 €

Len originálny tovar

Tovar kupovaný u nás, je od vyhradných dovozvov značiek

Sme overený obchod zákaznikmi Heureka, pricemania, Najnakup

Záručný a pozáručný servis

Profesionálny servis všetkých značiek v certifikovaných servisných centrách81535 X-35 Semi Gloss Clear Tamiya Color Acrylic Paint 10ml

Odtieň X-35 Lak priehľadný polomatný

Poznámka: Farebný odtieň tu na náhľade alebo v printovej podobe, sa môže mierne odlišovať od skutočného odtieňa.

Akrylová farba určená pre natieranie alebo striekanie airbrushom na plast, kov, drevo, keramiku, textil a podobné povrchy.

Nevhodné pre deti do 8 rokov, jedine pod dohľadom dospelej osoby.
Farba je horľavá a obsahuje nebezpečné výpary, preto miestnosť pri práci dôkladne vetrajte. Vyhnite sa používaniu otvoreného ohňa a zdroja iskier. Neskladovať pri zdrojoch tepla. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Pri zasiahnutí očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nadýchaní sa výparov, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nepite, nejedzte a ani nenatierajte na pokožku.


Pred použitím farbu dobre premiešajte. Nanášajte na odmastený, suchý povrch. Vrchnák fľaštičky vždy utrite dosucha, nenechajte zaschnúť zvyšky farby ani na okraji závitu hrdla, inak hrozí prilepenie vrchnáku o fľašu a farba pri styku so vzduchom vysychá.

Riedenie:
Používajte len originálne riedidlo Riedidlo Tamiya X-20A Acrylic 10ml (kód: 81520), alebo Riedidlo Tamiya X-20A Acrylic 250ml (kód: 81040). Iné riedidlá môžu znehodnotiť farbu.

Príprava povrchu:
Nie je podmienkou použiť základnú farbu, no pre zlepšenie priľnavosti, krytia a krajší výsledný efekt doporučujeme použiť základnú farbu (primer) v spreji či tekutý. 

Sprejová základná farba:

 • Tamiya Surfacer šedý 180ml (kód: 87042)
 • Tamiya Surfacer biely - jemný 180ml (kód: 87044)
 • Tamiya Surfacer šedý - jemný 180ml (kód: 87064)
 • Tamiya Surfacer Oxide Red - jemný 180ml (kód: 87160)

Tekutá základná farba:

 • Tamiya Surface Primer Grey 40 ml (kód: 87075)
 • Tamiya Surface Primer white 40 ml (kód: 87077)

Riedidlo k tekutým základným farbám:

 • Tamiya riedidlo LP-10 Lacquer Thinner 10ml (kód: 82110)
 • Tamiya riedidlo Lacquer thinner 250 ml (kód: 87077)

Natieranie:
Pre natieranie je vhodné nechať farbu v hustejšej forme, riediť len primerane malým množstvom riedidla. Pri natieraní nesavých materiálov (plast, kov, sklo,...) obvykle nie je nutná príprava povrchu základnou farbou a obvykle stačí jedna vrstva farby pre dobré krytie. Pri natieraní savých povrchov (napríklad drevo), je vhodné použiť najprv základnú farbu, alebo naniesť prvú vrstvu hustejšej farby a tú po dôkladnom zaschnutí (aspoň 24 hodín) pretrieť druhou redšou tenkou vrstvou farby.

Striekanie:
Pre striekanie sa farba riedi obvykle v pomere 1 diel riedidla k 1 dielu farby, ale riedidla môže byť aj primerane viac, podľa druhu striekacej pištole a ďalších parametrov striekania.

Doba schnutia:
Proti dotyku zaschne farba do niekoľkých minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 1 hodinu, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie pretieranie/prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 2 hodiny.

Čistenie:
Pre vyčistenie štetca stačí použiť riedidlo Tamiya X-20A (kód: 81520, alebo 81040).

Upozornenie:

GHS02 - H226 Horľavá kvapalina a pary.
GHS07 - H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Horľavá kvapalina a paryMôže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H vety:

 • H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety:

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

zdroj upozornení H a P je wikipedia.org

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (2):