+421 2 32113310, info@rcsvet.sk

+421 2 32113310 , info@rcsvet.sk

Pondelok - Piatok: 9.00 - 17.00

Objednávku nad 100 € doručíme ZADARMO

Kategórie

Najpredávanejšie

Informace

Nové produkty

Posledné články

Navštívte náš blog

85055 TS 55 Dark Blue Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint)

85055 TS 55 Dark Blue Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint) Zväčšiť

Za tento produkt nie sú žiadne vernostné body.


Tamiya

300085055

85055 TS 55 Dark Blue Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint)

Odtieň TS 55 Tmavomodrá lesklá

Viac detailov

6 ks

6,60 € s DPH

Len originálny tovar

Tovar kupovaný u nás, je od vyhradných dovozvov značiek

Sme overený obchod zákaznikmi Heureka, pricemania, Najnakup

Záručný a pozáručný servis

Profesionálny servis všetkých značiek v certifikovaných servisných centrách85055 TS 55 Dark Blue Tamiya Color 100ml (Acrylic Spray Paint)

Odtieň TS 55 Tmavomodrá lesklá

Poznámka: Farebný odtieň tu na náhľade alebo v printovej podobe, sa môže mierne odlišovať od skutočného odtieňa.

Akrylová farba určená pre striekanie na plast, kov, drevo, keramiku, textil a podobné povrchy. Obsahuje dimetyléter!

Nevhodné pre deti do 8 rokov, jedine pod dohľadom dospelej osoby.
Farba je horľavá a obsahuje nebezpečné výpary, preto miestnosť pri práci dôkladne vetrajte. Vyhnite sa používaniu otvoreného ohňa a zdroja iskier. Neskladovať pri zdrojoch tepla. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Pri zasiahnutí očí a sliznice vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nadýchaní sa výparov, zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade požitia, nevyvolajte zvracanie, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Obsah nepite, nejedzte a ani nenatierajte na pokožku.


Pred použitím farbu dobre trasením nádobky premiešajte, po dobu aspoň 1 minútu Nanášajte na odmastený, suchý povrch.

Príprava povrchu:
Nie je podmienkou použiť základnú farbu, no pre zlepšenie priľnavosti, krytia a krajší výsledný efekt doporučujeme použiť základnú farbu (primer) v spreji či tekutý. 

Sprejová základná farba:

 • Tamiya Surfacer šedý 180ml (kód: 87042)
 • Tamiya Surfacer biely - jemný 180ml (kód: 87044)
 • Tamiya Surfacer šedý - jemný 180ml (kód: 87064)
 • Tamiya Surfacer Oxide Red - jemný 180ml (kód: 87160)

Tekutá základná farba:

 • Tamiya Surface Primer Grey 40 ml (kód: 87075)
 • Tamiya Surface Primer white 40 ml (kód: 87077)

Riedidlo k tekutým základným farbám:

 • Tamiya riedidlo LP-10 Lacquer Thinner 10ml (kód: 82110)
 • Tamiya riedidlo Lacquer thinner 250 ml (kód: 87077)

Striekanie:
Pred použitím farbu dobre trasením nádobky premiešajte, po dobu aspoň 1 minútu. Nanášajte na odmastený, suchý povrch. Nanášajte 2-3 tenšie vrstvy ako jednu hrubú. Striekajte zo vzdialenosti 20-30 cm. Na savé materiály, ako napríklad drevo je potrebné použiť základnú farbu a až po jej dôkladnom vyschnutí (cca 24 hodín) použiť sprejovú farbu. 

Doba schnutia:
Proti dotyku zaschne farba do 20-30 minút, ale úplné zaschnutie trvá najmenej 4 hodiny, podľa hrúbky vrstvy. Pre ďalšie prestriekanie novou vrstvou sa odporúča počkať aspoň 12 hodiny.

Čistenie trysky:
Pre vyčistenie trysky otočte farbu hore nohami a krátko stlačte ventil. Zvyšok farby z tryksy otrite handričkou, poprípade trysku ponorte do Tamiya Airbrush Cleaner Acryl 250ml (87089).

Upozornenie:

GHS02
GHS05
GHS07

Horľavá kvapalina a paryMôže spôsobiť ospalosť alebo závratyMôže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H vety:

 • H221 Horľavý plyn.
 • H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P vety:

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.

Obsahuje Isobutanol.

zdroj upozornení H a P je wikipedia.org

Zákazníci, ktorí si kúpili tento produkt, si kúpili aj...

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (30):